Det å svømme er sunt og noe en bør gjøre ofte. Det finnes ingen påtagelige negative aspekter ved å svømme. Man blir sterkere, raskere og får en bedre kondisjon. I tillegg, om en er en seriøs svømmer så lever man også et mer disiplinert liv, noe man rett og slett er tvunget til. Det er mange fordeler ved å svømme, naturligvis, men det er også visse ting som er bra å vite. Og selv om kanskje “fare” høres litt drøyt ut så er det ingen tvil om at en sport som gjør at du utsettes for mye stress og påkjenninger tar på.

Det kan jo føles litt kontraintuitivt, og det er jo ikke slik at det farlig å drive med konkurransesvømming, men det er visse ting som er greie å vite uansett hva. Dette er ikke noe som er begrenset til svømming altså, bare så det er klart. Vi har mange eksempler på sunn og frisk ungdom, i sin beste alder, som bare kollapser mens de utøver sin sport. I Norge har vi dessverre et godt eksempel i Alexander Dale Oen som døde av hjertestans i en treningsleir i USA. Det var ingenting som kunne gjøre at man skulle kunne forutse dette, men det er alltid en risiko, spesielt i en sport som svømming. Når det kommer til potensielle hjerteproblemer så er det veldig vanskelig å gardere seg.

Men det finnes andre potensielle problemer som kan forekomme. En av de er naturligvis drukning, og selv om det kanskje ikke er en veldig stor fare med all sikkerheten rundt slike konkurranser, så kan det være farlig i andre typer av konkurranser. Man har jo for eksempel fridykking, som i og for seg er farlig, eller klippehopping, hvor man utsetter kroppen for større farer enn vanlig. Og disse to er noe som blir ansett som idrett, hvor man har formelle konkurranser. Det finnes også muligheter for andre typer av skader utenom det å dø så klart. Å gjøre ulike svømmebevegelser hele tiden kan legge mye press og stress på kroppen og spesielt de delene man bruker, som igjen kan føre til skader.

Det er mye å passe på, og om du har et barn som ønsker å konkurrere så bør du være påpasselig og forhøre deg om hva som er rett og feil å gjøre. Har dere gode trenere så minimeres også risikoen, men det er alltid bra å ha så mye informasjon som mulig.